Advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři

Advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík a partneři byla založena v roce 1990.

Od samotného počátku vázala poskytování právních služeb na odbornost, solidnost a vztah oboustranné důvěry mezi klientem a advokátem. I když poskytovala a poskytuje služby v rozsahu všech standardních agend, zaměřila se zejména na vybudování široké obchodní klientely. Schopnost konkurovat na tomto poli i největším advokátním kancelářím v České republice (včetně zahraničních) potvrzuje skutečnost, že širokou klientelu dnes tvoří mimo jiné střední i velké společnosti.

 

To však neznamená, že se vyhýbáme menším společnostem, podnikatelům – fyzickým osobám či individuálním kausám. Naopak, personální obsazení kanceláře (11 advokátů a 1 advokátní koncipient) umožňuje zajištění operativní služby většině zájemců, přitom důraz klademe na optimální realizaci transakce bez ohledu na její rozsah.

Komunikujeme a spolupracujeme s řadou dalších advokátních kanceláří, ať již v České republice nebo v cizině. Úroveň našich služeb, např. v oblasti smluvní agendy, je všeobecně uznávaná.