Advokáti

Portrét

JUDr. Vladimír Jirousek

Advokátem od roku 1977

Specializace: obchodně-závazkové vztahy, právo obchodních společností, akvizice, komplexní servis při řešení investičních projektů, problematika nemovitostí a pohledávek, správní řízení, autorské právo.
Vzdělání: Právnická fakulta University Karlovy v Praze (abs. 1974, JUDr. 1977)
Členství a funkce: Česká advokátní komora – člen kárné komise (1993-1996), člen představenstva (1996-2009), místopředseda představenstva (2001-2003), předseda ČAK (2004 – 2009)
 
Portrét

JUDr. Lubor Bernatík

Advokátem od roku 1989

Specializace: obchodně-závazkové vztahy, problematika veřejných zakázek, směnečné právo, fúze, občansko-právní problematika, problematika nemovitostí a pohledávek
Vzdělání: Právnická fakulta University Karlovy v Praze (abs. 1986, JUDr. 1987)
Členství a funkce: Česká advokátní komora (1986)
 
Portrét

JUDr. Martin Skyba

Advokátem od roku 1999

Specializace: právo obchodních společností a družstev, insolvenční právo, trestní právo, občansko-právní vztahy – břemena, zástavy, nemovitosti, směnečné právo
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1996)
Členství a funkce: Česká advokátní komora (1996)
Jazykové znalosti: angličtina
 
Portrét

Mgr. Lucie Kempná

Advokátkou od roku 2003

Specializace: občansko-právní vztahy se zaměřením na právo nájmu, právo obchodních společností, směnečné právo, konkursní právo
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1998)
Členství a funkce: Česká advokátní komora (2000)
Jazykové znalosti: angličtina, němčina
 
Portrét

Mgr. Thomas Mumulos

Advokátem od roku 2005

Specializace: obchodně-závazkové vztahy, právo obchodních společností, akvizice, právní servis při řešení investičních projektů, problematika nemovitostí a pohledávek, směnečné právo
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2001)
Členství a funkce: Česká advokátní komora (2001)
Jazykové znalosti: angličtina, řečtina
 
Portrét

Mgr. Jiří Hartmann

Advokátem od roku 2007

Specializace: praxe ve všech právních oborech se zaměřením na obchodní právo, občanské a trestní právo
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2003)
Členství a funkce: Česká advokátní komora (2003)
Jazykové znalosti: angličtina, francouzština
 
Portrét

Mgr. Lucie Kotterbová

Advokátkou od roku 2008

Specializace: praxe ve všech hlavních oborech se zaměřením na obchodní právo, občanské a rodinné právo
Vzdělání: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (2003)
Členství a funkce: Česká advokátní komora (2004)
Jazykové znalosti: angličtina, němčina
 
Portrét

JUDr. Filip Jirousek

Advokátem od roku 2011

Specializace: občansko-právní a obchodně právní problematika, právo obchodních společností, problematika nemovitostí a pohledávek, správní řízení
Vzdělání: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (abs. 2008, JUDr. 2013 Palackého univerzita v Olomouci)
Členství a funkce: Česká advokátní komora (2008)
Jazykové znalosti: angličtina
 
Portrét

Mgr. Radmila Kovařčíková

Advokátkou od roku 2007

Specializace: praxe ve všech hlavních právních oborech se zaměřením na obchodní právo, občanské a trestní právo
Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (2004)
Členství a funkce: Česká advokátní komora 2004
Jazykové znalosti: angličtina, bosenština (srbština, chorvatština)
 
Portrét

Mgr. Nikola Skybová

Advokátkou od roku 2013

Vzdělání: Právnická fakulta University Palackého v Olomouci (abs. 2005),
Université d´Auvergne, Clermont Ferrand (2003/2004)
Členství a funkce: Česká advokátní komora (2010)
Jazykové znalosti: angličtina, francouzština
 
Portrét

Mgr. Lukáš Mrázek

Advokátem od roku 2015

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2011)
Specializace: obchodně-závazkové vztahy, právo obchodních společností, občansko-právní problematika,
problematika nemovitostí a pohledávek, IT právo, finanční právo (platební služby), trestní právo
Členství a funkce: Česká advokátní komora (2011)
Jazykové znalosti: angličtina, němčina